اپیزود 16 کاری گپ - سعید سوزنگر - امنیت و شبکه

اپیزود 16 – دریا بشیم یا دره؟، امنیت، شبکه، یادگیری و نقص – سعید سوزنگر

اپیزود شماره 16 = دریا بشیم یا دره؟ اپیزود شماره 16 کاری گپ، ادامه گفتگو با سعید سوزنگر، متخصص امنیت و شبکه، و بنیان گذار ” ایمن آریا ” ، در مورد تخصص امنیت، شبکه، یادگیری و … است. سعید سوزنگر، چندین ساله که به صورت تخصصی ، در حوزه امنیت، شبکه و کارآفرینی، هم …

اپیزود 16 – دریا بشیم یا دره؟، امنیت، شبکه، یادگیری و نقص – سعید سوزنگر ادامه »