آیدین داریان - اپیزود 4 کاری گپ

اپیزود 4 – در ستایش محتوا ! – آیدین داریان

اپیزود شماره ۴  = تولید محتوا در اپیزود شماره ۴ کاری گپ، سراغ آیدین داریان رفتیم. آیدین داریان، موسس باشگاه محتوا و پادکست مسیر محتواست و بیش از چندین ساله که توی شرکت های مختلف، در سمت های شغلی استراتژیست محتوا، مدیر محتوا و … فعالیت میکنه … آیدین مهندسی مکانیک خونده اما وقتی علاقه …

اپیزود 4 – در ستایش محتوا ! – آیدین داریان ادامه »